De beste aankondigingen gaan via Whatsapp: Stuur een whatsapp bericht naar trainingsmaatje (06 14 12 59 14) met "ik wil graag nieuws ontvangen" en je wordt toegevoegd aan de verzendlijst. Op elk willekeurig moment kan je je weer afmelden door een app te sturen naar trainingsmaatje met "graag geen nieuws meer ontvangen".  Aanmelden voor evenementen of workshops kan via whatsapp of mail naar info@trainingsmaatje.nl. Verder zijn we op Facebook en Instagram te vinden.